Om Brandon Boys

Brandon Boys är en broderskapsförening som bildades år 2000. Grundarna och initiativtagarna är Anders och Thomas, och de valde sedan ut ytterligare fem personer till det ursprungliga Brandon. Syftet med Brandon Boys är i första hand att driva Fredagspuben, samt att representera på olika fester och arrangemang. Eftersom syftet med föreningen i första hand är att driva Fredagspuben, väljs således nya medlemmar in då det krävs för den fortsatta verksamheten. Det är exempelvis när gamla medlemmar slutar skolan, eller då för många är utomlands och roar sig.